Pracoholizm przejawia się w formie obsesyjnej, kompulsywnej i wewnętrznej potrzeby ciągłego wykonywania pracy kosztem innych obszarów życia.

Traktowany jest jako zaburzenie zachowania i może podlegać leczeniu przez specjalistę, takiego jak psycholog.

Czym w ogóle jest pracoholizmu?

Niskie zarobki czy brak poczucia kontroli nad własnym życiem zawodowym może prostą drogą prowadzić do pracoholizmu, który to staje się rosnącym problemem w skali światowej. Dla większości osób praca stanowi wartość samą w sobie, zaspokajając potrzebę samorozwoju czy zwiększając poczucie własnej wartości lub jest po prostu środkiem do zdobywania pieniędzy. W przypadku pracoholizmu staje się ona jedynym celem w życiu, zrzucając takie wartości jak rodzina czy odpoczynek na drugi plan.

Istniejące tempo życia sprawia, że ludzie pracują coraz więcej. Odpowiada za to między innymi rozwój kanałów komunikacji, szybkie tempo życia i chęć zarobienia dużej liczby pieniędzy. Redakcja serwisu https://wpracy.pl/ podkreśla, że nie każdy człowiek pracujący jest pracoholikiem. Osobą taką nazwać można pracownika, który wykazuje przymus do pracowania kosztem innych aktywności.

Jak unikać pracoholizmu?

Zapobieganie pracoholizmowi nie jest tak trudne, jak się wydaje. Przede wszystkim warto skupić się na relacjach i ważnych wartościach w życiu. Praca powinna być traktowana jako środek do utrzymania wysokiej jakości życia, a nie stać się miejscem, w którym spędza się całe swoje życie. W radzeniu sobie z tą dolegliwością bardzo może pomóc ustalenie harmonogramu dnia i trzymanie się go, niezależnie od sytuacji, a także radzenie sobie ze stresem i własnymi emocjami.